Műszaki információk

Infrastruktúra

A terület infrastrukturális adottságainak leírásai

Közművek
A teljes terület összközműves. A kiépült közmű kapacitások a jelenlegi felhasználás többszörösét képesek ellátni.

Úthálózat
Az ipari park és technológiai központ a 47. számú országos főútvonal mellett fekszik. A belső épületek szilárd útburkolatú belső üzemi utakról jól megközelíthetők. Központi buszmegálló.

Iparvágány
Az ipari park saját 2 vágányú vasúti bejáróval és iparvágánnyal rendelkezik.

Gázellátás
Kisnyomású gázellátó rendszeren keresztül a Szolgáltató szolgáltatja a gázt. A gáz minősége megegyezik az országos vezetékbe továbbított gáz minőségével.

Elektromos energiaellátás
Az áramellátás az országos hálózatról, 120/20 kV-on, transzformálás után, 400 V-on, földkábelen keresztül történik.

Szennyvíz
Az egész terület csatornázott, az összegyűlt szennyvizet az Algyő melletti biológiai eleveniszapos tisztítóba nyomjuk.

Az ipari szennyvíz kibocsátási és kezelési lehetőség megoldott.

Vízellátás
Az ivóvíz forrása a Kiszolgáló ipartelepen levő víztorony közelében létesített víz kutak. Névleges teljesítmény 150 m3/h.

Csapadékvíz elvezetés
A felszíni vizek nyíltszelvényű árokban kerülnek elvezetésre.

Központi fűtés
Az ipari park területén levő épületek központi fűtéssel ellátottak.

Telekommunikáció
Az épületek optikai kábelhálózattal rendelkeznek. A betelepülők az országosan elérhető szolgáltató cégekkel szerződhetnek telefon és internet szolgáltatás igénybevételére.

vissza az előző oldalra